Frans Kafka

Yəhudi əsilli alman yazıçısı. Əsərlərinin əksər hissəsi ölümündən sonra nəşr edilib. XX əsrin ən böyük modernist yazıçılarından hesab olunur. Onun ziddiyyətli fikirlərlə, ətraf aləm və ali varlıq qarşısında qorxu hissi ilə dolu olan əsərləri oxucuda daxili təlatüm və həyəcan oyatmağa qadirdir. Sağlığında Kafka cəmi bir neçə hekayə nəşr etdirib. 1924-cü ildə vərəm xəstəliyindən vəfat edib. Yalnız ölümündən sonra, 20-ci illərin ikinci yarısında işıq üzü görən əsərləri Frans Kafkaya dünya şöhrəti gətirib. 

Kitabları

Hekayələr

Frans Kafka
4