Aleksandr Qrin

Rus nasiri, şairi, neoromantizm cərəyanının nümayəndəsi Aleksandr Qrinin ümumilikdə 400-dən çox əsəri işıq üzü görmüşdür. Bir çox əsərləri əsasında filmlər çəkilmişdir.  A.Qrinin əsərlərindəki hadisələrin əksəriyyəti onun öz düşüncəsində yaratdığı ölkədə – Qrinlandiyada cərəyan edir. Yazıçı mistik ideyalarla, simvolik fantastika elementləri ilə zəngin olan əsərlərində insanları başqaları üçün möcüzələr yaratmağa çağırır, arzularının mütləq reallaşacağına inandırır. 
Əsərləri:
“Al yelkənlər”
“Dalğalar üzərində qaçan”
"Parlayan dünya"
"Cessi və Morqiana"
“Qızıl zəncir”
"Od və su"
"Üçüncü mərtəbə"
"Süngü döyüşü"
"Gözlənilməzlik" və s.

Kitabları