İliada

Homer
Kitabın kodu 9789952240924
Kitabın ölçüləri 135x195
Səhifələrin sayı 128
Qiymət 3 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Antik yunan ədəbiyyatının ən məşhur siması olan Homer təxminən e.ə. VIII əsrdə yaşamışdır. Gözləri kor olan bu şair yaratdığı “İliada” və “Odisseya” poemalarını özü ifa etmişdir. Onlar əsrlərlə dildən-dilə keçmişdir. Bu poemalar müasir dövrdə işlədilməyən qədim yunan dilində yazılmışdır. Hər iki poema qədim Yunanıstanda dərslik kimi qəbul olunmuşdu.
Homerin birinci poeması – “İliada” iyirmi dörd nəğmədən ibarətdir. Bu poema Troya müharibəsindən, axeylilərlə troyalılar arasında gedən döyüşlərdən və bu döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərmiş məşhur sərkərdələrdən bəhs edir.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available