Arı balası Maya

Kitab haqqında qısa məlumat

Alman yazıçısı Valdemar Bonzels 1880-ci ildə Hamburq yaxınlığında anadan olmuşdur. Təbiətşünas və səyyah Bonzels Avropanı gəzmiş, Misirdə, Hindistanda olmuş, iki dünya müharibəsi görmüş, Almaniyada gedən bir sıra tarixi və mədəni proseslərdə iştirak etmişdir. Onun "Hindistana səyahət", "Eros və İncil", "Allah və təbiət insan qəlbində" kimi əsərləri vardır.
Valdemar Bonzelsə böyük şöhrət qazandıran əsəri "Arı balası Mayanın macəraları" (1912) povesti olmuşdur. Müəllif burada müxtəlif həşəratların yaşayış tərzini ustalıqla təsvir etmişdir. Əsər Maya adlı balaca bir arının başına gələnlərdən bəhs edir. Öz pətəyini tərk edən Maya ətraf aləmi öyrənməyə başlayır, yeni-yeni həşəratlarla tanış olur. O bu səyahətdə xeyirlə şərin nə demək olduğunu anlayır, düşmənlərlə mübarizədə daha da mətinləşir, həyatın mənasını dərk edir.

Qiymət - 4 Azn
Umico ilə sifariş et