İbn Sina

Smirnova-Rakitina
Kitabın kodu 9789952244717
Kitabın ölçüləri 140x200
Səhifələrin sayı 160
Qiymət 5 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Qərbdə «Avisenna», Şərqdə isə «İbn Sina» olaraq tanınan Əbu Əli Hüseyn ibn Abdullah orta əsrlər dövrünün ən böyük təbiblərindən biridir. Sağlığında «Hüdcətül-Haqq» (həqiqət carçısı), «Şeyx-ur-Rəis» (müdriklərin başçısı), «Harami buzurq» (dahi təbib), «Şərəf-ül-Mülk» (cahanın ən şərəfli insanı) kimi saysız-hesabsız titullar qazanan İbn Sina tibblə yanaşı, fəlsəfə, riyaziyyat, astronomiya, fizika, kimya, musiqi sahələrində də bilik və bacarıqları ilə məşhurlaşmışdır. Onun bir çox əsərləri müasir dövrdə belə öz dəyərini qoruyub saxlayır və qiymətli elmi mənbə kimi istifadə olunur.

Sizə təqdim olunan bu kitabda böyük alimin uğurlarla və məşəqqətlərlə dolu zəngin həyat yolundan ətraflı bəhs edilir. Kitabda İbn Sinanın şəxsiyyəti və yaradıcılığı ilə yanaşı, yaşadığı dövrlə bağlı bir-birindən maraqlı faktlarla tanış olacaqsınız.    

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available