Hannibal

Kitab haqqında qısa məlumat

Karfagenli sərkərdə  Hannibal  dünya hərb tarixinin ən parlaq simalarından sayılır. Bu səbəbdəndə hərb tarixçiləri onu  "Strategiyanın atası" adlandırırlar. Roma ordusuna qarşı bir çox qələbələr onun misilsiz hərbi zəkasının parlaq nümunəsi kimi müasir dövrdə belə qibtə və heyrət doğurur.

Sizə təqdim olunan kitab Hannibalın ən yaxşı bioqrafiyalarından biri hesab olunur. Kitabın müəllifi Riçard A.Qabrielin qədim dövrün məşhur sərkərdələri barədə tədqiqatları xüsusi maraqla oxunur.  O, həmçinin Hannibalın həyat və fəaliyyətini dərindən araşdırmış, nəticədə karfagenli sərkərdə haqqında sanballı elmi iş yazmağa nail olmuşdur.  Əsərdə Hannibalın ömür yolu ilə yaxından tanış olmaq, eyni zamanda onunla bağlı yüzillər boyu çoxlarını düşündürən suallara konkret cavab tapmaq mümkündür.

Qiymət - 5 Azn
Umico ilə sifariş et