İki od arasında

Yusif Vəzir Çəmənzəminli
Kitabın kodu 9789952244939
Kitabın ölçüləri 135x195
Səhifələrin sayı 144
Qiymət 5 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Özünəməxsus təhkiyəsi və realist üslubu ilə seçilən müəllifin ya­radıcılığında «İki od arasında» tarixi romanı xüsusi yer tutur. Stalin repressiyasının qızğın çağında – 1937-ci ildə qələmə alınan, ilk dəfə 1964-cü ildə «Qan içində» adı ilə nəşr olunan bu romandakı ha­di­sələr Qarabağ xanlığı ətrafında cərəyan edir. Bununla yanaşı, əsər ümumilikdə Azərbaycanın uzun illər boyunca iki qonşu dövlətin – Rusiya və İranın məngənəsi arasında qalmasından bəhs edir.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available