Coğrafiya terminləri lüğəti

Kitab haqqında qısa məlumat

Lüğətdə 2000-ə yaxın coğrafiya termininin və terminoloji ifadəsinin izahı verilmişdir. Burada son illərdə coğrafiya elminin inkişafı ilə bağlı meydana gəlmiş, əvvəlki lüğətlərimizə daxil olmamış yeni terminlər öz əksini tapmışdır. Lüğət məqalələrinin klaster (şaxələndirmə) üsulu ilə qurulması, kütləvi oxucu üçün anlaşıqlı dildə olması, baş sözlərin elmi izahı ilə yanaşı, etimoloji izahının da verilməsi lüğətin əsas məziyyətlərindəndir.

Qiymət - 9 Azn
Umico ilə sifariş et