Odisseya

Homer
Kitabın kodu 9789952240993
Kitabın ölçüləri 135x195
Səhifələrin sayı 128
Qiymət 3 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Antik yunan ədəbiyyatının ən məşhur siması olan Homer təxminən e.ə. VIII əsrdə yaşamışdır. Gözləri kor olan bu şair yaratdığı “İliada” və “Odisseya” poemalarını özü ifa etmişdir. Onlar əsrlərlə dildən-dilə keçmiş və e.ə. VI əsrdə Afina tiranı Pisistratın əmri ilə yazıya köçürülmüşdür. Bu poemalar müasir dövrdə işlədilməyən qədim yunan dilində yazılmışdır. Hər iki poema qədim Yunanıstanda dərslik kimi qəbul olunmuşdu.
Homerin ikinci poeması – “Odisseya” iyirmi dörd nəğmədən ibarətdir. İtakalı Odisseyin məmləkətindən didərgin düşüb iyirmi ildən sonra vətəninə dönməsindən bəhs edir.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available