Cəmilə

Çingiz Aytmatov
Kitabın kodu 9789952243307
Kitabın ölçüləri 140x200
Səhifələrin sayı 96
Qiymət 3 M

Kitab haqqında qısa məlumat

Qırğızıstanın xalq yazıçısı Çingiz Aytmatov müasir dünyanın ən qüdrətli söz ustalarındandır. Milliliklə bəşəriliyin dahiyanə harmoniyası onun yaradıcılığının əsas xüsusiyyətidir. "Cəmilə", "Qrmızı yaylıqlı qovağım mənim", "Əlvida, Gülsarı", "Ağ gəmi", "Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş", "Əsrə bərabər gün, "Qiyamət", "Çingizxanın ağ buludu", "Əbədi gəlin" və s. kimi əsərlərində sadə adamların həyatı, onların sevgisi, insan-təbiət-cəmiyyət münasibətləri, xalqın milli özünüdərk məsələləri ustalıqla qələmə alınmışdır.
"Cəmilə" povesti qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun doğulub boya-başa çatdığı Talasa vadisinin tarixi xüsusiyyətlərini və mədəniyyətini özündə əks etdirir. Əsərin qəhrəmanı cavan qırğız qadınıdır. O, köhnə, patriarxal adətlərin, əsrlərdən gələn ənənələrin ziddinə olaraq inamla öz məhəbbətinə doğru addımlayır.

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available