Ağ gəmi

Kitab haqqında qısa məlumat

Qırğızıstanın xalq yazıçısı Çingiz Aytmatov müasir dünyanın ən qüdrətli söz ustalarındandır. Milliliklə bəşəriyyətin dahiyanə harmoniyası onun yaradıcılığının əsas xüsusiyyətidir. "Cəmilə", "Qırmızı yaylıqlı qovağım mənim", "Əlvida, Gülsarı", "Ağ gəmi", "Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş", "Əsrə bərabər gün", Qiyamət", "Çingizxanın ağ buludu", "Əbədi gəlin" və s. kimi əsərlərində sadə adamların həyatı, onların sevgisi, insan-təbiət-cəmiyyət münasibətləri, xalqın milli özünüdərk məsələləri ustalıqla qələmə alınmışdır.
"Ağ gəmi" povestində birinci sinfə getməyə hazırlaşan balaca oğlanın arzularından, qurduğu xəyal dünyasından bəhs olunur. Yazıçı bu əsərində də əfsanələri real həyatla, yaşadığı zamanla əlaqələndirmişdir.

Qiymət - 4 Azn
Umico ilə sifariş et